Menu
Gildia Pióra na Patronite
Zasady dodawania treści

Gildia Pióra

Zasady dodawania treści

Na stronie Gildia Pióra publikujemy własne teksty, unikamy plagiatów, nie kopiujemy opublikowanych wcześniej tekstów. Nie ma tu miejsca na dyskryminację ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, stan cywilny, pochodzenie, religię lub wyznanie, orientację seksualną. Spory są naturalną częścią dyskusji, pamiętaj, aby odnosić się w nich do innych z szacunkiem, który polega na rzeczowej argumentacji, a nie argumentach ad personam.

Zasady dodawania tekstów krótkiej formy

Bądź autorem swoich tekstów

Dodawaj wyłącznie swoje autorskie myśli, tzn. nie dialogi, zasłyszane teksty, przysłowia, cytaty czy cudze aforyzmy. Tekst nie powinien być w formie dialogu.

Pamiętaj o formie

Skup się na treści, nie pisz opowiadania, a krótką myśl, która niesie ze sobą wartościową treść.

Unikaj błędów

Pisz poprawnie, bez błędów ortograficznych, interpunkcyjnych czy składniowych. Błędy niezamierzone, a wynikające z twojego niedbalstwa, są niedopuszczalne.

Ostrożnie wybierz temat

Powstało setki zdań o miłości, przyjaźni i śmierci. Wręcz naprodukowano ich bez liku. Dodając kolejną myśl z tego tak ogólnego tematu, zastanów się, czy nie powtarzasz schematu. Wyłącznie błyskotliwe i oryginalne myśli mają szansę przetrwać na tym wyeksploatowanym terenie.

Znajdź właściwy dział

W zakładce Krótka forma dodawaj tylko i wyłącznie krótkie myśli. Aby dodać swój wiersz przejdź do zakładki Poezja. Aby dodać swoje opowiadanie lub inny dłuższy tekst przejdź do zakładki Proza.

Bądź twórczy i, prosimy, pisz zgodnie z zasadami, które tu przyjęliśmy.
Bądź twórczy i, prosimy, pisz zgodnie z zasadami, które tu przyjęliśmy.

Zasady dodawania poezji

Zwróć uwagę na poprawność językową

Pisz poprawnie, bez błędów ortograficznych, interpunkcyjnych czy składniowych. Błędy niezamierzone, a wynikające z twojego niedbalstwa, są niedopuszczalne.

Wybierz odpowiedni dział (haiku, limeryk itd.)

W zakładce Poezja dodawaj tylko i wyłącznie swoje wiersze. Tylko w tym dziale rymy będą ci wybaczone. Pamiętaj nie wszystko, co się rymuje jest wierszem. Aby dodać swoją myśl przejdź do zakładki Krótka forma. Aby dodać swoje opowiadanie przejdź do zakładki Proza.

Pamiętaj, że treść jest ważna

Skup się na treści. Nie używaj waty słownej w celu wydłużenia wiersza. Unikaj oklepanego języka. Pamiętaj, że stosowane metafory muszą mieć konkretne znaczenie. Wyrzuć popularne sformowania. Nie pisz o rzeczach oczywistych. Nie przestawiaj słów. Nie wymuszaj rymów.

Bądź autorem swoich wierszy

Dodawaj wyłącznie swoje autorskie wiersze, czyli nie teksty znalezione w sieci, przeczytane w książkach, wyborach wierszy, czasopismach lub tomikach.

Zasady dodawania tekstów pisanych prozą

Dodawaj swoje teksty

Dodawaj wyłącznie swoje autorskie teksty pisane prozą, tzn. wynik przemyśleń twojej i tylko twojej głowy bez ściągania z książek czy innych opowiadań.

Dbaj o treść swojej prozy

Skup się na treści. Wbrew pozorom pisanie opowiadań jest niezwykle trudną sztuką. Nie ma tu miejsca na wątki rodem z powieści wielopokoleniowych. Niech twoje opowiadanie niesie treść, dzięki której czas poświęcony na jego przeczytanie nie będzie stracony.

Pamiętaj o bezbłędnej treści

Pisz poprawnie, bez błędów ortograficznych, interpunkcyjnych czy składniowych. Błędy niezamierzone, a wynikające z twojego niedbalstwa są niedopuszczalne. Unikaj powtórzeń. Zwracaj uwagę na czas, w którym toczy się akcja.

Sprawdź, czy dodajesz do właściwego działu

W zakładce Proza dodawaj tylko i wyłącznie swoje opowiadania i inne teksty pisane prozą. Aby dodać swoją myśl przejdź do zakładki Krótka forma. Aby dodać swój wiersz przejdź do zakładki Poezja.