Ideały – to malowane żłoby, w których jest malowana trawa, niezdolna nikogo nasycić!...

34 370 wyświetleń
90 tekstów
8 obserwujących